Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sähkö-Saarelainen Oy (0207534-8), jäljempänä ”Yhtiö”
Kuurnankatu 49, 80130 Joensuu
puh. 010 3975 000
yhteyshenkilö: Antti Saarelainen (antti.saarelainen@sahko-saarelainen.fi)

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen (Henkilötietolaki 8 pyk.), tietoja voidaan käyttää myös mm. myynnin analysointiin tai markkinointitarkoituksiin. Tiedot kerätään ja säilytetään pääosin sähköisessä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan luonnollisten henkilöiden kohdalla henkilö- ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä tiedot tilatuista/laskutetuista palveluista ja tuotteista. Rekisterissä olevien oikeushenkilöiden yhteyteen voidaan lisätä luonnollisten (yhteys)henkilöiden tietoja. Yhtiön internetsivuilla kerätään tietoja evästeiden (cookies) avulla (anonyymit käyttötiedot, selain, päätelaite ja sivukäyttäytyminen).

Tietojen lähde

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, asiakastietojärjestelmästä, laskutustiedoista, internet-selaimen evästeiden kautta tai julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Lakien ja asetusten niin vaatiessa tietoja luovutetaan mm. viranomaisille ja tilintarkastajalle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja työssään tarvitseva henkilökunta voi käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen tunnuksensa jolla sähköisiin järjestelmiin kirjaudutaan. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä järjestelmiin ja ne ovat tietoturvallisia. Työasemat ovat suojattu asianmukaisesti. Rekisteriin talletettuja tietoja ei ole säädetty salassapidettäviksi. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa yhtiön toimitiloissa.