Eettiset periaatteet ja ilmoituskanava

Sähkö-Saarelainen Oy:n eettiset periaatteet ja ilmoituskanava

Yhtiömme noudattaa EU:n whistleblower-direktiiviä (Suomen laki 1171/2022)

Eettiset periaatteet

Lakien noudattaminen
Noudatamme toiminnassamme kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja ja säädöksiä.

Eettiset toimintatavat
Edistämme tervettä kilpailua sekä noudattamme työ-, vero- ja kirjanpitolainsäädäntöä, tilaajavastuulakia ja muita lakeja sekä työehtosopimuksia. Edellytämme, että kaikki sopimuskumppanimme toimivat samoin. Lahjusten antaminen ja ottaminen on kiellettyä. Emme tarjoa tai ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina ja tavanomaiseen vieraanvaraisuuteen kuuluvina tai jotka voivat johtaa eturistiriitaan.

Työvoima, työntekijöiden perusoikeudet ja syrjinnän kielto
• Työntekijöillämme on järjestäytymisvapaus.
• Emme salli työyhteisössämme syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen haittaan, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.
• Kaikenlainen ahdistelu tai kiusaaminen työpaikalla on kiellettyä.

Palkkaus
Maksamme kaikille työntekijöillemme vähintään lain tai soveltuvan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa ja noudatamme soveltuvia työlupa-käytäntöjä ja työntekijöiden pätevyysvaatimuksia.

Ympäristönsuojelun periaatteet,
• Noudatamme ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja, ohjeita ja ohjeistuksia.
• Suojelemme ympäristöä sekä käyttämme materiaaleja, raaka-aineita, energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti.
• Suosimme hankinnoissa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita vaihtoehtoja, mikäli hankinnan kohteet ovat muutoin tasavertaisia.
• Minimoimme syntyvän jätteen määrää ja lajittelemme kierrätettävän jätteen. Vaaralliset jätteet käsitellään ja hävitetään asianmukaisella tavalla.

Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet,
• Noudatamme työterveyslakien liittyviä lakeja, ohjeita ja ohjeistuksia.
• Käytämme työssämme vain materiaaleja, jotka täyttävät sisäiset ja lainsäädännölliset vaatimukset
• Kehitämme ja suunnittelemme työturvallisuuden käytäntöjä yhdessä henkilöstön kanssa
• Kannustamme henkilöstöä ilmoittamaan työturvallisuuspuutteista
• Puuttumme epäkohtiin viipymättä

Ilmoituskanava

Ilmoituslomake lakien sekä eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta

Whistleblowing -ilmoituskanava on Sähkö-Saarelaisen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä oleva ennakkovaroitusjärjestelmä. Järjestelmän avulla työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat ilmaista huolensa tai epäilynsä jostakin, mikä on vastoin hyvän liiketavan mukaisia periaatteita, eettisiä ohjeitamme tai rikkoo voimassaolevia lakeja ja säädöksiä.

Voit jättää palautetta nimettömänä. Mikäli haluat seurata henkilökohtaisesti asian etenemistä ja käsittelyä, tulee sinun kuitenkin jättää jokin yhteystieto (laki 1171/2022, luku 3, 17 §). Ilmoitukset käsittelee yhtiön johtoryhmä. Mikäli ilmoitus koskee johtoryhmää tai sen jäsentä, ilmoituksen käsittelee yhtiön hallitus. Lisäksi paikalla on aina henkilöstön edustaja (pääluottamusmies/työsuojeluvaltuutettu). Mahdollisesti ilmoituksen kohteena oleva henkilö jäävää itsensä käsittelyssä. Ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa mitään vastatoimia.

Huom! Tätä lomaketta käytetään ainoastaan Suomen ja EU:n lainsäädännön sekä eettisten periaatteiden rikkeiden ilmoittamiseen. Reklamaatiot ja asiakaspalautteet voi lähettää normaalilla palautelomakkeella tai suoraan ao. henkilölle.

Please leave this field empty.

Lue lisää aiheesta

AsennusMyymälä
Muutama esimerkki pistokekantaloistelampuista. Näiden valmistus ja maahantuonti on nyt kielletty.

Pienloistelamput poistuvat myynnistä

EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) -direktiivi astui voimaan vuosi sitten helmikuussa 2022. Direktiivin seurauksena pienloistelamppujen... Lue lisää ...
AsennusHuoltoMyymälä
85 esilogo

Ota yhteyttä

Kuinka voimme olla avuksi? Ota yhteyttä Sähkö-Saarelaiseen, palaamme asiaan pikimmiten!

Yhteystiedot

Kuurnankatu 49
80130 Joensuu
etunimi.sukunimi@sahko-saarelainen.fi

Muuta evästevalintoja
Rekisteriseloste
Eettiset periaatteet ja ilmoituskanava

010 3975 000

Mitä asiasi koskee?

Please leave this field empty.