Rekisteriseloste

Sähkö-Saarelainen Oy:n rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sähkö-Saarelainen Oy (0207534-8), jäljempänä ”Yhtiö”
Kuurnankatu 49, 80130 Joensuu
puh. 010 3975 000
yhteyshenkilö: Antti Saarelainen (antti.saarelainen@sahko-saarelainen.fi)

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri, internetsivujen käyttäjärekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Oikeusperustana henkilötietojen keräämiselle on henkilön suostumus, sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta). Tietojen kerääminen perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR).

Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen (yhteydenpito, markkinointi, myynnin analysointi). Tiedot kerätään ja säilytetään pääosin sähköisessä toiminnanohjausjärjestelmässä ja muissa sähköisissä järjestelmissä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietosisältö

Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetaan luonnollisten henkilöiden kohdalla henkilö- ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä tiedot tilatuista/laskutetuista palveluista ja tuotteista. Rekisterissä olevien oikeushenkilöiden yhteyteen voidaan lisätä luonnollisten (yhteys)henkilöiden tietoja.

Yhtiön internetsivuilla kerätään tietoja evästeiden (cookies) avulla (anonyymit käyttötiedot, selain, päätelaite ja sivukäyttäytyminen).

Tietojen lähde

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään (mm. www-lomakkeet, sähköposti, puhelin, sosiaalisen median palvelut, sopimukset, asiakastapaamiset ja muut tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan), internet-selaimen evästeiden kautta tai julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Tietoja voidaan julkaista niin erikseen sovittaessa asiakkaan kanssa. Suomen lakien ja asetusten niin vaatiessa tietoja luovutetaan mm. viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja oikeus omiin tietoihin

Asiakastietoja työssään tarvitseva henkilökunta voi käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen tunnuksensa jolla sähköisiin järjestelmiin kirjaudutaan. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä järjestelmiin ja ne ovat tietoturvallisia. Työasemat ovat suojattu asianmukaisesti. Rekisteriin talletettuja tietoja ei ole säädetty salassapidettäviksi. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa yhtiön toimitiloissa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa, vaatia niihin korjausta tai oikeus pyytää tulla unohdetuksi (ns. GDPR-poisto). Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja ne käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuitenkin kahden viikon sisällä).

Lue lisää aiheesta

Huolto
ajankohtaista

Haemme joukkoomme huoltopäällikköä

Oletko osaava organisoija, joka pitää yhteistyöstä ja päivittäisestä ihmisten kohtaamisesta? Haemme vakituiseen työsuhteeseen HUOLTOPÄÄLLIKKÖÄ... Lue lisää ...
AsennusHuoltoMyymälä
85 esilogo

Ota yhteyttä

Kuinka voimme olla avuksi? Ota yhteyttä Sähkö-Saarelaiseen, palaamme asiaan pikimmiten!

Yhteystiedot

Kuurnankatu 49
80130 Joensuu
etunimi.sukunimi@sahko-saarelainen.fi

Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan
Rekisteriseloste

010 3975 000

Mitä asiasi koskee?

Please leave this field empty.